Hoe verreken ik opgewekte stroom met mijn energierekening?

augustus 21, 2023 11:21 am

De salderingsregeling voor zonnepanelen

Indien de opbrengst van jouw zonnepanelen hoger is dan jouw eigen verbruik, komt de salderingsregeling voor zonnepanelen om de hoek kijken. Aan het einde van het jaar is het toegestaan om de door de zonnepanelen gegenereerde energie te verrekenen met de door jou verbruikte energie. Deze praktijk staat bekend als salderen. Je draagt overtollige stroom terug aan het elektriciteitsnet. Hierdoor vermindert de energiemeterstand of wordt dit geregistreerd door een slimme meter. Voor de stroom die je teruglevert, ontvang je een vergoeding van € 0,055 per kilowattuur. Het vermelde tarief kan onderhevig zijn aan verandering door ontwikkelingen op de markt.

Omdat het bij salderen neerkomt op het ‘verkopen’ van stroom aan jouw energieleverancier, zou je eigenlijk een factuur moeten opstellen. Dit wordt echter anders aangepakt. Op de jaarlijkse rekening wordt de opgewekte stroom van jouw zonnepanelen in verhouding gebracht met de verbruikte stroom, tegen hetzelfde tarief.

Salderingsregeling in de toekomst


Er bestaan veel vragen over de salderingsregeling. Voor nu blijft de salderingsregeling intact, maar deze zal in de toekomst aangepast worden. In eerste instantie was het de bedoeling van de regering om de salderingsregeling vanaf 2023 geleidelijk af te bouwen. Deze plannen zijn echter herzien en de regeling is nu verlengd tot 2025. Vanaf 1 januari 2025 zal de afbouw van de regeling beginnen. In het eerste jaar van afbouw, dus vanaf 2025, zal dit een vermindering van 36% zijn. Daarna, van 2026 tot en met 2031, zal er jaarlijks een afbouw van 9% plaatsvinden. Het blijft onveranderd dat de salderingsregeling uiteindelijk eindigt op 1 januari 2031. Het geleidelijk afbouwen van de salderingsregeling betekent niet dat je de opgewekte stroom gratis aan het net levert. Het terugleveren van energie blijft altijd vergoed worden